Laddar Evenemang

Interkulturell föräldrasamverkan inom förskolan

När: 2019-01-22 kl. 09:00 - 15:00
Var: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3
Hitta hit

Medarbetare i förskolan möter dagligen barn och föräldrar med skiftande kulturell bakgrund vilket ställer krav på lärarnas interkulturella pedagogiska kompetens. Välkommen till en mötesplats/workshop där vi pratar om dilemman, utmaningar och möjligheter kring interkulturell föräldrasamverkan.

Workshopen leds av Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik vid Mälardalens högskola. Hon är Sveriges första professor i interkulturell pedagogik och har stor vana av att leda utbildningar och workshops, både nationellt och internationellt.

Scandic Crown, Polhemsplatsen 3 Göteborg.

MÅLGRUPP: Du som arbetar inom förskolan.
ARRANGÖR: Göteborgsregionen, Projektet InVäst – Integration i Västsverige, som finansieras av europeiska socialfonden (ESF).
ANMÄLAN: Senast den 20 december genom att klicka här. Mötesplatsen är kostnadsfri, lunch och fika ingår.
KONTAKT: Frågor kring anmälan: kurs@goteborgsregionen.se Frågor kring innehåll: linda.karlsson@goteborgsregionen.se,tfn: 031–335 52 04.

Innehåll

Fika och registrering från kl. 08.30.

Workshopen utgår ifrån ett aktivt deltagande, där dina egna dilemman, erfarenheter och kunskaper får vara i fokus. Samtidigt som du får ny kunskap inom ämnet, kopplat till förskolans verksamhet. Några av ämnena vi kommer att prata om:
• Varför vi ska arbeta med interkulturell föräldrasamverkan
• Olika typer av barnuppfostran
• Anpassningsstrategier hos föräldrar med utländsk bakgrund
• Konsekvenser för föräldrasamverkan
• Dilemman och utmaningar i föräldrasamverkan
• Interkulturell kompetensutveckling i samverkan
• Exempel på lyckade samverkansprojekt

Efter din anmälan kommer du få material med några frågor kopplade till interkulturell föräldrasamverkan. Vi önskar att du tar dig tid att svara på frågorna, både för att själv förbereda dig inför mötesplatsen och för att vi ska kunna planera dagen på bästa sätt. Vi vill också tipsa om litteratur som kan fungera som en bra förberedelse inför workshopen: Lahdenperä, P (2018). Barnuppfostran och föräldrasamverkan- hinder och möjligheter, i P. Lahdenperä (red). Den interkulturella förskolan – mål och arbetssätt, Stockholm: LiberAB. Alfakir; Lahdenperä & Strandberg (2010). Interkulturella föräldramöten. I P. Lahdenperä & H. Lorentz (red). Möten i mångfaldens skola. Interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar. Lund: Studentlitteratur.

Närvarorapportering

Dagen arrangeras inom ramen för projektet InVäst, som finansieras av europeiska socialfonden (ESF). Som deltagare i ett ESF-projekt ska du lämna uppgifter om hur många timmar du deltagit i mötesplatsen, samt timmar du lagt på de förberedande uppgifterna. Du kommer därför få en närvarorapport som ska undertecknas av dig och din överordnade chef.

Interkulturell föräldrasamverkan inom förskolan

När: 2019-01-22 kl. 09:00 - 15:00
Var: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3

Arrangör:

InVäst

Arrangör:

Europeiska socialfonden

Arrangör:

Göteborgsregionen

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.