Laddar Evenemang

Hur kan vi förstå barns perspektiv?

När: 2021-04-15 kl. 15:00 - 17:00
Hitta hit

Forskningstemat Policy, Profession, Kvalitet och Lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem (PPQL) riktar fokus mot frågor rörande policy, profession, kvalitet och barns lärande, lek och utveckling inom tidiga utbildningsinstitutioner. Doktorander, seniora och juniora forskare, adjunkter och masterstudenter deltar. De frågor som behandlas rör de villkor som skapas för barns välbefinnande, lärande, lek och utveckling i förskola, förskoleklass och fritidshem. Vi intresserar oss specifikt för kvalitets- och policyfrågor i relation till lärares professionella utveckling och till villkoren för barns institutionella lärande, där lärarkompetens och undervisning är avgörande kvalitetsaspekter. Forskningen genomsyras av ett helhetsperspektiv på barn och behandlar både strukturella villkor för verksamheten och de processer i termer av interaktion, kommunikation och förhållningssätt som utgör barns lärmiljöer. Utmärkande för forskningen inom temat är att den sker i ett barnperspektiv i syfte att uppmärksamma och analysera barns utveckling och möjligheter till lek, delaktighet, inflytande och aktörskap inom olika områden.

Hanna Petersson berättar om sin forskningsöversikt med fokus på ’Barns perspektiv på interaktion med förskollärare’. I studien framträder både vilka interaktioner med förskollärare som barn själva lyfter fram och vad barn uttrycker som betydelsefullt i interaktion med förskollärare. Jonna Larsson problematiserar barns (o)möjliga(?) positioner i förskola och i forskning. Det görs genom en kritisk granskning av ett antal vetenskapliga artiklar, vilka tar fokus på barns rätt att delta i processer av att generera forskningsdata samt att ingå i projekt där de aktivt kan påverka sin lärmiljö.

 

Hur kan vi förstå barns perspektiv?

När: 2021-04-15 kl. 15:00 - 17:00

Arrangör:

Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.