Ett barn står vid ett träd och känner på stammen med handen.