Laddar Evenemang

Globala målen: Fokus på hälsa

När: 2018-02-20 kl. 13:00 - 16:30
Var: Universeum, Södra vägen 50
Hitta hit

Fördjupande föreläsningar + workshop i det globala målet nummer 3 - God hälsa och välbefinnande - tillsammans med forskare från Chalmers och Göteborgs universitet och pedagoger från Världskulturmuseet och Universeum.

I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 med de globala målen för hållbar utveckling, en internationell överenskommelse och fortsättning på millenniemålen och millenniedeklarationen. Som lärare förväntas du ta ansvar för att informera om, lära kring och bidra till att uppfylla de nya målen. Därför välkomnar vi dig som arbetar med barn och ungdomar från förskola till gymnasium till en seminarieserie i syfte att visa på vikten av ett tvärvetenskapligt synsätt för att bättre kunna förstå och hantera våra globala utmaningar.

Bakom satsningen ligger ett samarbete mellan Universitets- och högskolerådets verksamhet Den globala skolan, GMV – Göteborgs miljövetenskapliga centrum, Universeum och Världskulturmuseet, som erbjuder fördjupad och breddad kunskap om både Agenda 2030 och de globala målen.

Den här gången fördjupar vi oss i mål 3: God hälsa och välbefinnande. Två forskare – Carl Brunius från Chalmers och Gunilla Krantz från Göteborgs universitet – presenterar och diskuterar målet från olika perspektiv och Universeums och Världskulturmuseets pedagoger leder en workshop kring hur målet kan omsättas i den pedagogiska verkligheten.

Globala målen: Fokus på hälsa

När: 2018-02-20 kl. 13:00 - 16:30
Var: Universeum, Södra vägen 50

Arrangör:

Universitets- och högskolerådet/Den globala skolan i samarbete med GMV vid Chalmers och Göteborgs universitet, Universeum och Världskulturmuseet

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.