Laddar Evenemang

Filmkunnighetsdagen 2022

När: 2022-02-02 kl. 09:00 - 17:00
Var: Filmstaden Bergakungen, Skånegatan 16 B
Sista anmälningsdag: 26 januari
Hitta hit
filmklipp

Nästa Filmkunnighetsdag tar ett grepp på något av det viktigaste vi har, unga och demokrati. Inför valet 2022 kommer många skolor, och andra verksamheter med målgruppen barn och unga, jobba med frågor kopplade till demokrati och politik. Med Filmkunnighetsdagen vill vi visa hur rörliga bilder samspelar och formar samtidens värderingar, men dagen syftar också till att visa hur filmer och filmpedagogiskt arbete kan skapa engagemang hos de unga. En gemensam filmupplevelse kan vara en plattform för angelägna diskussioner kring samhället och värderingar, värderingar som leder till reell politik i nästa steg.

På Filmkunnighetsdagen vill vi peka på kunskap och verktyg som ger pedagogen, oavsett om hen jobbar inom skolvärlden eller möter unga inom fritid, vård & omsorg, bibliotek eller kultur. Därför arrangerar Förvaltningen för kulturutveckling årligen Filmkunnighetsdagen som ska ge inspiration och verktyg kring hur man på olika sätt kan jobba med unga och rörliga bilder. Vi vill skapa en mötesplats för diskussioner, nätverkande och där vi gemensamt kan synliggöra den kompetens som finns kring MIK-frågorna – denna gång med fokus på filmkunnighet, demokrati och unga.

Dagen inleds med en minimässa där besökarna möter aktörer som jobbar med filmkunnighet på olika sätt. Därefter bjuds publiken på utblickar med intressanta föreläsare samt praktiska exempel, verktyg och metoder, och dagen avslutas med visning av en rykande aktuell film.

Filmkunnighetsdagen 2022

När: 2022-02-02 kl. 09:00 - 17:00
Var: Filmstaden Bergakungen, Skånegatan 16 B
Sista anmälningsdag: 26 januari

Arrangör:

Förvaltning för kulturutveckling Västra Götalandsregionen

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.