Laddar Evenemang

Färdigheter för att lyckas i skolan och livet (F1)

När: 2018-02-09 kl. 13:30 - 15:00
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Sal/Rum: Valen
Hitta hit

Välkommen till en introduktion av Skolstegen för förskoleklass och årskurs 1.

Skolstegen är ett läromedel som utgår från forskning och beprövad erfarenhet om vilka färdigheter elever behöver för att lyckas i skolan och livet, och även om hur de bäst tillägnar sig dessa färdigheter. Arbetet bygger kring fyra centrala teman; färdigheter för lärande, empati, hantera starka känslor, problemlösning och kamratskapsfärdigheter. Läromedlet kan användas separat för förskoleklassen eller årskurs 1 men ger tillsammans en bra möjlighet till samarbete. De skapar en röd tråd under dessa två tidiga år som är viktiga för en god skolgång.

Under eftermiddagen presenteras tankarna bakom Skolstegen och en inblick i hur en kan arbeta med det i förskoleklass och årskurs 1. Föredragare är Björn Gíslason, leg psykolog, skolpsykolog, chef för resurscentrum, handledare. Björn har tillsammans med Lars Löwenborg skrivit flera böcker, till exempel Psykologi för lärare, Lärarens arbete, Skolan kan förebygga och Läraren som ledare. Björn är en av flera som har arbetat med översättning och anpassningen till svenska förhållanden av Skolstegen.

Mer om Skolstegen
Skolstegen bygger på Second Step som utarbetats av forskare och pedagoger inom organisationen Committee for Children. På organisationens hemsida www.cfchildren.org presenteras den aktuella forskningen, samt resultat från de olika utvärderingar som gjorts under åren. I ett samarbetsprojekt bestående av experter från Danmark, Norge och Sverige har en skandinavisk version av läromedlet tagits fram och översatts till de tre språken. Läromedlet stödjer utvecklingen av färdigheter som främjar allt lärande och är till för alla barn. Det är proaktivt, förebyggande och hälsofrämjande. Upplägget är systematiskt och konkret och ger läraren verktyg för ledarskap. Vidare stödjer läromedlet det språkutvecklande arbetet med eleverna och stärker samarbete med hemmen. Läromedlet finns också i en förskoleversion under namnet Stegen.

Skolstegen ges ut av Nypon förlag och kan beställas från www.nyponforlag.se.

Färdigheter för att lyckas i skolan och livet (F1)

När: 2018-02-09 kl. 13:30 - 15:00
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Sal/Rum: Valen

Arrangör:

Siggi Olafsson

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.