Laddar Evenemang

Elevhälsans upptaktsdag

När: 2017-09-21 kl. 07:45 - 16:30
Var: Biograf Draken Folkets hus, Järntorget
Pris:

Inom Göteborg

850kr

Övriga kommuner

1700kr

Hitta hit

Välkomna till läsårsupptaktsdag för Elevhälsan! I år tar vi avstamp i elevhälsans teamarbete samt professionernas specifika yrkesutveckling.

Program förmiddag
07.45 Registrering
08.15 Dagen startar med Petri Partanen: Från åtgärdande till förebyggande och hälsofrämjande arbete – Elevhälsoteamets roll
12.00 Lunch
13.00 Återsamling Draken och indelning professionsvis

Program för eftermiddag som sker professionsvis:  
Rektorer: ”Att leda elevhälsoarbetet” – Petri Partanen
Skolsköterskor: ”Tema diskriminering och kränkande behandling” Göran Englund samt juridik runt skolinspektionens utredningar, Henrik Hoffmeister
Skolläkare: ”Särskoleutredningar”
Skolkuratorer: ”Skolsocialt arbete – Vad är hälsofrämjande och förebyggande” Josefine Johansson, Sara R Millberg och Maria Malmgren
Skolpsykologer: Information kommer inom kort
Specialpedagoger/speciallärare: ”Anpassningar och särskilt stöd” – Gudrun Löwendahl Björkman

16.30 Dagen slutar

Anmälan
Anmälan är bindande från 1 september.

Kontakt
Marie Jakobsson, marie.jakobsson@educ.goteborg.se
Maria Amström, maria.amstrom@educ.goteborg.se

Elevhälsans upptaktsdag

När: 2017-09-21 kl. 07:45 - 16:30
Var: Biograf Draken Folkets hus, Järntorget

Arrangör:

Center för skolutveckling

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.