Laddar Evenemang

Det tredje gemensamma: Ett seminarium om scenkonst för de yngsta

När: 2018-11-20 kl. 17:30 - 21:00
Var: Masthuggsteatern, Masthuggsterrassen 3
Hitta hit

Vilka tendenser ser vi i olika uttryck och dramaturgier i scenkonst för de yngre barnen? Vilken plats har texten? Vad är barns lek? Vad går den ut på? Vad kan djupare kännedom om barns lekstrategier ge scenkonsten? Barnteater-akademin (BtA) och ASSITEJ Sverige bjuder in till en helkväll i samband med BtA:s aktuella satsning på ny text för barn 2-5 år.

Program

17:30-18 Mingel och soppa.

18:00-ca 21:00 Föreläsningar

Bebisteater, gränsöverskridande projekt, nyskriven dramatik, dramatiserade bilderböcker, devising, dockteater… Vi får en historik och aktuell överblick över fältet småbarnsteater. Med exempel från olika genrer och målgrupper och med sökaren ställd på olika kvaliteter, trender och tendenser.

Föreläsare

Karin Helander – professor i teatervetenskap, lärare vid Centrum för barnkulturforskning (CBK), Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen samt Institutionen för Kultur och estetik, Stockholms Universitet.Om lekens iscensättning och hur barn gestaltar lek. Om lek som gemensamt “språk” –relation, aktivitet och medvetandetillstånd. Om lekandet egenvärde, om impulsen att leka och om det yttre, inre och gemensamma tredje. Vi får en inblick i aktuell neuropsykologisk och utvecklingsvetenskaplig forskning och vad den säger om lekens betydelse för barn.

Margareta Öhman – psykolog, skribent, föreläsare; bedriver forskning om lekandets betydelse för barn och kommer ut med en bok i ämnet januari 2019; undervisar också på CBK.

Därefter frågestund och samtal.

Anmälan

Anmälan till: info@barnteaterakademin.se senast 15 november.

Det tredje gemensamma: Ett seminarium om scenkonst för de yngsta

När: 2018-11-20 kl. 17:30 - 21:00
Var: Masthuggsteatern, Masthuggsterrassen 3

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.