Laddar Evenemang

Barn- och elevhälsans upptaktsdag

När: 20/09 kl. 08:30 - 16:30
Var: Scandic Göteborg Central, Vikingsgatan 7
Sista anmälningsdag: 14 augusti
Hitta hit
En pratbubbla, en hjärna och ett hjärta på gul bakgrund.

Temat för årets upptaktsdag är: Att utveckla en hälsofrämjande och resilient förskola och skola.

Välkommen till en heldag för inspiration, aktuell forskning och erfarenhetsutbyte! Temat för årets upptaktsdag är: Att utveckla en hälsofrämjande och resilient förskola och skola.

Barn- och elevhälsans upptaktsdag arrangeras av Center för skolutveckling i samarbete med förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Antalet platser är fördelade utifrån respektive förvaltnings organisation.

Målgrupp

Personal inom barn- och elevhälsan samt rektorer i förskola, grundskola och gymnasium i Göteborgs Stad.

Plats

Scandic Göteborg Central, Vikingsgatan 7

Kostnad

Gratis. Anmälan är bindande. Om du inte nyttjar din bokade plats debiteras 600 kronor.

Program

08.00 Registrering öppnar 

08.30 Inledning 

08.45-09.45 Varför lyckas vissa barn och hur arbetar vi hälsofrämjande och stöttar allas växande genom hela utbildningsystemet?  

Föreläsare: Joanna Giota, professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 

09.45-10.15 Paus med smörgås  

10.15-10.45 Joanna Giota, fortsättning 

10.45-11.00 Rörelsepaus, Centrum för fysisk aktivitet 

11.00-12.20 Barn- och elevhälsoarbetet som en del av det systematiska kvalitetsarbetet  

Föreläsare: Viktoria Norling, universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet 

12.30-13.45 Lunch 

13.45-14.30 Hälsofrämjande arbete måste börja hos personalen – att bygga resiliens hos medarbetare   

Föreläsare: Therése Skoog, professor och excellent lärare, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet 

14.30-15.00 Paus med fika  

15.00-15.45 Therése Skoog, fortsättning 

15.45-16.30 Avslutning och utvärdering 

 

Anmälan för medarbetare i Göteborgs Stad

Anmälan förskola

Anmälan grundskola

Anmälan gymnasium

Intresseanmälan för dig som arbetar i fristående verksamhet i Göteborgs kommun

Barn- och elevhälsans upptaktsdag riktar sig främst till medarbetare i Göteborgs Stad. Om det efter sista anmälningsdag 14 augusti finns lediga platser kommer vi att erbjuda plats även för medarbetare i fristående verksamheter i Göteborgs kommun. Anmäl ditt intresse genom att fylla i det här formuläret. Eventuella platser tilldelas i den ordning intresseanmälningarna kommit in. Om du får en plats meddelar vi dig via e-post och du får tacka ja eller nej till din plats.

Mer information

Intervju med huvudföreläsaren Joanna Giota på Lärtorget

 

Kontakt

Nina Ivarsson, utvecklingsledare

Katarina Lange, utvecklingsledare

Barn- och elevhälsans upptaktsdag

När: 20/09 kl. 08:30 - 16:30
Var: Scandic Göteborg Central, Vikingsgatan 7
Sista anmälningsdag: 14 augusti

Arrangör:

Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Utbildningsförvaltningen i samarbete med Center för skolutveckling

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.