Laddar Evenemang

Balanserad läs- och skrivundervisning under de första skolåren

När: 23/10 kl. 14:30 - 16:30
Var: Plats meddelas senare,
Hitta hit
Två elever är böjda över en lärobok. En pekar och en skriver.

Vad innebär en balanserad läs- och skrivundervisning under de första viktiga och avgörande skolåren? Detta tillfälle har fokus på läsning, från teori till praktiskt genomförande.

Är du medarbetare i grundskolan och anmäld till inriktningen Tidig läs- och skrivundervisning F-3 (svenska och sva)? Denna mötesplats är ett av de tillfällen som ingår i den inriktningen och du behöver inte anmäla dig här.

Målgrupp

Lärare F-3, rektorer, chefer och verksamhetsutvecklare inom grundskoleförvaltningen, Göteborgs Stad

Innehåll

Huvudföreläsaren Barbro Westlund inleder med att fokusera på läsningens olika syften och forskning om läsinlärningsmetoder, där vissa forskare hävdar att det finns en rätt metod medan andra hävdar att vi behöver inta ett mer balanserat förhållningssätt.Anna Månsson Nylund och Camilla Segertoft, lärare och SLS-utvecklare, visar konkreta exempel på hur reflekterande högläsning både kan användas för att stötta elevernas läsförståelse och för att stärka den demokratiska värdegrunden.Anna Hartman, Henriette Lejdfelt och Jenny Ahlgren, lärare och SLS-utvecklare, berättar om hur arbetet med att stimulera elevernas läsintresse kan se ut på en skola.

De tre föreläsningarna följs av en samtalspanel mellan huvudföreläsaren och representanter från Göteborgs Stads nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare. Tillfället leds av en moderator.

Anmälan

Anmäl dig i Utbildningsportalen.

Kontakta oss

Vid frågor kontakta karin.olsson@educ.goteborg.se eller lisa.molin@educ.goteborg.se

Balanserad läs- och skrivundervisning under de första skolåren

När: 23/10 kl. 14:30 - 16:30
Var: Plats meddelas senare,

Arrangör:

Center för skolutveckling

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.