Laddar Evenemang

Att lärleda vidare

När: 2017-09-08 kl. 14:00 - 16:00
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Hitta hit

Center för skolutveckling gör en helhetssatsning för att stödja kollegialt lärande. Bland annat bjuder vi in till dessa mötesplatser för utbildade lärledare som startar i september 2017 och pågår under hela läsåret.

Upplägg och innehåll: 
Läsåret 2017/2018 kommer att innehålla fyra mötesplatser och ett uppstartsmöte. Under träffarna erbjuder vi möjligheter till erfarenhetsutbyte. Vi kommer också att utifrån deltagarnas behov erbjuda fördjupning inom lärledarskapet.

Mötesplatserna utgår från ett konstruktivistiskt förhållningssätt och kommer att i huvudsak att bestå av kollegialt lärande.

8/9, kl. 14.00-16.00 Uppstartsmöte

3/10, kl. 13.15-16.30 Mötesplats 1

17/11, kl. 13.15-16.30 Mötesplats 2

16/1, kl. 13.15-16.30 Mötesplats 3

13/4, kl 13.15-16.30 Mötesplats 4

Att lärleda vidare

När: 2017-09-08 kl. 14:00 - 16:00
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C

Arrangör:

Center för skolutveckling

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.