Laddar Evenemang

Att åldras med hiv

När: 2019-12-03 kl. 13:00 - 16:00
Var: Lokal Vinga, Gårdavägen 2
Sal/Rum: Vinga, Gårdavägen 2, Göteborg
Hitta hit

Cirka hälften av de som lever med hiv i Sverige idag är över 50 år och kommer att behöva omsorg.

Hur ser kunskapen och beredskapen ut inom vården och hemtjänsten? Hur kan de friska åren bli fler?

Bland dem som lever med hiv finns en oro när det gäller bemötandet, det medicinska omhändertagandet och risken förföljdsjukdomar. Alla har rätt till en jämlik vård, oavsett diagnos eller hemkommun och uppdaterad kunskap är en avgörande faktor för gott bemötande.

Välkommen till en halvdagsutbildning om hiv och åldrande med infektionsläkare Aylin Yilmaz och Hiv-Sveriges Äldreprojekt.

• Du får fakta om hiv idag, smittsamhet och behandling.

• Kunskap om indikatorsjukdomar för ökad testning.

• Mer info om att åldras med hiv samt att tänka på för ett gott bemötande.

Målgrupp: Du som arbetar med äldre

Föreläsare: Anna Malm Christensen, Anna Andersson och Aylin Yilmaz.

Anna och Anna kommer från Hiv-Sverige. Äldreprojektet finansieras av Arvsfonden och arbetar för ökad livskvalitet för äldre personer som lever med hiv i Sverige. Aylin Yilmaz arbetar som infektionsläkare med hivfokus på Sahlgrenska.

Vaddå SRHR? är en föreläsningsserie för medarbetare inom Göteborgs stad, med fokus på hur vi kan arbeta för att stärka och främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i stadens verksamheter.

Varför? 2019 började Göteborgs stads SRHR-plan gälla, med det övergripande målet att stadens verksamheter ska tillgodose sexuella och reproduktiva rättigheter och främja sexuell och reproduktiv hälsa. Stadens SRHR-team erbjuder därför en föreläsningsserie med syfte att genom kunskap höja beredskapen för att hantera frågor som rör SRHR i den praktiska vardagen i kommunala verksamheter som möter brukare, klienter och elever.

Föreläsningen är kostnadsfri.

Att åldras med hiv

När: 2019-12-03 kl. 13:00 - 16:00
Var: Lokal Vinga, Gårdavägen 2
Sal/Rum: Vinga, Gårdavägen 2, Göteborg

Arrangör:

Social resursförvaltning

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.