Laddar Evenemang

Antisemitism idag – propaganda, hatbrott och motstrategier

När: 2018-09-26 kl. 08:30 - 16:00
Var: Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12
Sal/Rum: Hörsalen Wallenstam
Hitta hit

Hat mot judar propageras av olika extremistiska grupper, och nygamla antisemitiska konspirationsteorier och antijudisk propaganda sprids i sociala medier. Judar utsätts för trakasserier och hatbrott. Antisemitismen föder otrygghet, rädsla och lidande för den judiska minoriteten, och i likhet med andra former av rasism hotar den även grundläggande demokratiska värden.

I syfte att fördjupa kunskapen om den samtida antisemitismen och förstärka arbetet med att förebygga och motverka fördomar, hat och våld mot judar, arrangerar Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA), Forum för levande historia och Göteborgs Stad ett heldagsseminarium i Göteborg den 26 september 2018. På seminariet medverkar ledande forskare och experter.

Seminariet riktar sig till kommunpolitiker och tjänstemän med ansvar för utbildnings-, demokrati- och integrationsfrågor, poliser, personal inom socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, lärare och fritidspersonal, men är öppet även för andra intresserade.Under seminariets sista del presenteras ett nytt digitalt utbildningsmaterial om antisemitism. Denna del vänder sig i första hand till lärare, fritidspedagoger och annan skolpersonal.

Anmälan senast den 17 september
Anmälan sker senast den 17 september till Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) via e-post: administration@skma.se. Uppge namn, telefonnummer, e-postadress, arbetsplats samt faktureringsadress och referensnummer för fakturan. Ange även om du har speciella behov när det gäller kost och/eller tillgänglighet.

Anmälan är bindande.

Kostnad: 200 kr. I avgiften ingår fika och lunch.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Ann Wikström, Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)
E-post: ann.wikstrom@skma.se
Telefon: 08-667 60 90
Stefan Andersson, Forum för levande historia (FLH)
E-post: stefan.andersson@levandehistoria.se,
Telefon: 08-723 87 67

Inbjudan seminarium om antisemitism Göteborg 26 september

Antisemitism idag – propaganda, hatbrott och motstrategier

När: 2018-09-26 kl. 08:30 - 16:00
Var: Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12
Sal/Rum: Hörsalen Wallenstam

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.