Laddar Evenemang

#afkVarberg19: Ledarskap och lärande

När: 2019-06-17 - 2019-06-18
Var: Varberg,
Hitta hit

Skolsmedjan är en konferens med syfte att möjliggöra möten, dialog och görande på lokal, regional och nationell nivå i riktning för lärande skolorganisation. Syftet är att synliggöra och sprida kunskap om strategier för lärande organisation, kollegialt lärande med elevers lärande i fokus och där värdegrund, skolkultur och likvärdig skola genomsyrar "vad" och "hur".

Syftet med Skolsmedjans verksamhet är vidare att vara en länk mellan de olika aktörerna som arbetar för skolans bästa, utifrån olika perspektiv. Fackförbund, SKL, politik på olika nivåer och omgivande samhälle erbjuds att medskapa i en konstruktiv dialog om skolutveckling som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Temat i år är Ledarskap och lärande och de fyra föreläsare som kommer är

  • Maria Jarlsdotter, twittrande rektor på Malmö latinskola.
  • Emma Leijnse, journalist och författare som skriver om skolan, och lyfter fram problem, utmaningar men också reflektioner om vari dessa bottnar.
  • Anette Forssten Seiser, lärare och skolledare som 2017 disputerade med avhandlingen Stärkt pedagogiskt ledarskap. Rektorer granskar sin egen praktik.
  • Anna Karlefjärd, universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete och forskar inom rektorsutbildningen, tidigare gymnasielärare.

Working conference

#afkVarberg19 är en working conference. Du tar med dig engagemang, nyfikenhet och en positiv inställning till att i #detutvidgadekollegiet bidra och medskapa till ett kollegialt lärande i två dagar.

Vi ber dig också notera att det är arbetande luncher, vilket innebär att lunchtimmen är en del av konferens innehåll och en rekommendation kan därför vara att boka lunch i anmälan . Samtliga måltider betalas i förskott till Skolsmedjan.

Kontakt

Har du frågor, maila oss: skolsmedjan@gmail.com

#afkVarberg19: Ledarskap och lärande

När: 2019-06-17 - 2019-06-18
Var: Varberg,

Arrangör:

Skolsmedjan

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.