Laddar Evenemang

Perspektiv på barns och ungas hälsa

När: 2018-01-23 kl. 13:00 - 16:15
Var: Folkets hus, Järntorget
Sal/Rum: Asperö
Pris:

Inom Göteborg

0kr

Övriga kommuner

300kr

Hitta hit

Program
13.00-14.30 Perspektiv på barns hälsa – utgångspunkt för det hälsofrämjande arbetet i skolan. Marie Wilhsson
14.30-15.00 Fika och frukt
15.00-16.00 Föreläsning om hudutslag, om mörk hud och om godartade hudlesioner med Eva Johansson Backman, specialistläkare vid hudkliniken, Sahlgrenska.

Avhandlingen Ungdomars strävan mot att lyckas och nå framgång i livet – skolan som hälsofrämjande arena kom 2017. Marie Wilhsson lyfter fram olika perspektiv på hälsa som utgår från ungdomars samt skolpersonals och vårdnadshavares upplevelser och uppfattningar. Marie har i sin avhandling kommit fram till att det hälsofrämjande arbetet bör inrikta sig på att stödja ungdomars känsla av sammanhang och stärka optimismen tidigt i tonåren. Det är viktigt att synliggöra ungdomars sammanhang och normer samt hur skolans organisation påverkar flickors och pojkars hälsa och livsstil.

Frågor vi kan fundera över: Hur kan vi använda resultaten i vårt arbete inom EMI? Vad kan vi göra exempelvis inom hälsosamtalen?

Marie Wilhsson har tidigare arbetat som skolsköterska och är numera ansvarig för skolsköterskeprogrammet i Skövde och klinisk lektor Fil. Dr. i Hälsa och Livsstil vid Högskolan i Halmstad.

Perspektiv på barns och ungas hälsa

När: 2018-01-23 kl. 13:00 - 16:15
Var: Folkets hus, Järntorget
Sal/Rum: Asperö

Arrangör:

Maria Amström

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.