Även om vi innan har haft elevledda samtal i teorin så har de inte riktigt blivit det i praktiken. Ni vet, föräldern vänder sig gärna till läraren med frågor och barnen sitter gärna lite tystare än vad de vanligare är. Så detta året bestämde vi att pröva något nytt, nämligen helt elevlett. Vi hade läst om detta på olika skolsidor samt sett ett par filmer och bestämde oss för att köra. Eleven satt tillsammans med sina föräldrar under hela samtalet och vi lärare var nära men satt inte vid bordet. Fokus var helt och hållet på eleverna och de tog till sig denna ledaruppgift väldigt väl. De hade övat på sina presentationer mycket innan och började med att välkomna sina föräldrar till utvecklingssamtalet för att gå vidare och presentera en dagordning vi hade skrivit ut till föräldrarna. På denna dagordning kunde föräldern se alla steg som skulle tas upp, och det fanns utrymme för att göra anteckningar. Mot slutet av samtalet när det var dags att bestämma nya mål var läraren delaktig och utifrån vad eleven hade berättat och visat samt vad föräldern hade antecknat, blev det relativt klart vad de nya målen skulle vara.

IMG_0435      IMG_0433

När det kommer till själva presentationen så valde vi en digital variant som fungerade jättebra! Vi använde Keynote, som är användarvänligt, och alla elever har en iPad på vår skola. Vi lärare utarbetade faktiskt en grundmall som vi sedan “airdroppade” till alla elever och sedan arbetade tillsammans med. De reflekterade och skrev om sina förra mål samt hur det har gått, nedanför kunde de även läsa “Lärarens kommentarer:”. Detta lade vi till på nästan varje liten del då eleverna skulle hålla i presentationen själva med föräldern.

Efter utvärderingen från förra läsåret hade eleverna även skrivit om ämnet svenska och matematik mer ingående, om vad de var bra på, vad de behövde öva mer på etc. Här använde vi en självskattning som de redan innan fyllt i som grund. Se molnen på bilden nedan. Molnen bifogade vi i presentationen, tillsammans med bilder, text samt filmer när de tex läser en bok högt för att spela upp och samtala kring under samtalet.

IMG_8671      image

Andra delar av presentationen handlade om elevernas läsutveckling, hur de trivs i skolan, social kompetens, några andra ämnen samt de nya målen såklart.

Jag måste säga att det gick bättre än förväntat. Eleverna sken under sin stund! Flera föräldrar tyckte att det var väl upplagt och sa att de inte hört sina barn berätta så mycket innan. Nu berättade och beskrev de verkligen allt med egna ord. Här blev det fokus på elevinflytande och delaktighet, då det var inkluderade och delaktiga i varje moment. Men visst hade både föräldrar och barn frågor under tiden och där fanns jag och min kollega till hands hela tiden.

Sedan fanns det även en annan aspekt, vilket var att lära sig hantera detta digitala verktyg. Eleverna var dock så snabba med att lära sig hur allt fungerade. Hur man skrev, hur man gjorde olika rubriker, ändrade storlek på text, infogade bilder och filmer samt mycket mer. Min åsikt är att Keynote är extremt enkel att använda, alla elever har den på sin iPad (om de har en) och den sparas automatiskt hela tiden. Men jag tänker att man även kan använda andra likvärdiga verktyg på samma sätt, som tex google presentationer eller Power Point. Men detta har för mig tagit elevledda utvecklingssamtal till en ny nivå 🙂

IMG_0445      nyabilden

Ni får gärna maila mig frågor eller funderingar! Här kan ni också ladda ned mallen jag använt.

Presentation-mall