Tre lärare gungar på en gungbräda på lekplatsen Plikta i Göteborg.