Frej Liw Hellström, skolpsykolog Hammarkullsskolan