Pedagog Göteborg har träffat fyra lärare på Burgårdens gymnasium för att få tips om hur man kan arbeta med distansundervisning. Gymnasieskolorna stängdes förra onsdagen och därefter hade lärarna tre dagar på sig innan det var dags för att i skarpt läge arbeta i digitala forum.

– Vi har jobbat med Googleverktyg tidigare, som Drive, Hangouts och Meet, så den biten var eleverna vana med. Utmaningen är att använda dem på ett annat sätt, i ett digitalt forum där jag inte kan stå och förmedla på samma sätt. Det jag gjort i ett klassrum face till face blir nu distansundervisning som kräver att de är självgående på ett helt annat sätt, säger Patrik Björehag, lärare i engelska och yrkesämnen.

Kombinerar Meet med chatprogram

Lärarna Henning Setterberg, Sofia Nilsson, Anne-Li Johansson och Patrik Björehag på Burgårdens gymnasium har nu hållit i distansundervisning i en dryg vecka. Burgårdens

Den största skillnaden mellan ett fysiskt klassrum och ett digitalt är fördröjningen i dialogen mellan lärare och elever, att man i traditionell undervisning kan ställa frågor direkt. På Burgården bedrivs undervisningen via Google Meet där eleverna slår av sina mikrofoner när lärarens har sin presentation. Men om man kombinerar Meet med ett chatprogram kan eleverna ställa frågor under presentationen och läraren väljer om hen vill svara direkt eller efteråt. Precis som i klassrummet.

– Jag tycker att vi lyckats bra med att ge dem den möjligheten, men när vi lärare använder chatten som komplement vid presentationer behöver vi ha två skärmar. På den ena det som eleverna ser och sedan kan jag ha chat och mitt eget material på den andra. Risken finns annars när man växlar mellan dokument att jag tar upp dokument som eleverna inte ska ha tillgång till, säger Patrik Björehag.

Viktigt med tydlig struktur

Undervisningen på Burgården följer i stort sett ordinarie schema med undantag för praktiska lektioner, som är svåra att genomföra på distans. Ett exempel på hur det kan se ut är att elever i stället för lektioner i idrott får stegräknare och tävlar för att se vilken klass som rör sig mest.

De första två veckorna med distansundervisning är det viktigt att sätta strukturen, så att eleverna vet vad de kan förvänta sig: så här funkar engelskaundervisningen och det här förväntas i samhällskunskapen. Många klasser läser nio-tio olika kurser vilket betyder att det kommer information från lika många lärare med olika arbetssätt.

– Vi har elever som tycker det är utmanande att få info på olika sätt. Därför fokuserar vi på att ha en tydlighet i hur lektionen ska startas upp, hur närvaron registreras, vad innehållet är, hur eleverna ska checka ut och vad som krävs av dem, säger Henning Setterberg.

Delar upp uppgifter i mindre avsnitt

Även när det gäller lektionernas innehåll medför distansundervisningen särskilda utmaningar.

– Teman som sträcker sig över hela veckor kan funka i klassrummet, men är inte så effektiva nu. Där har vi fått tänka om och försöker i stället dela upp uppgifter i mindre avsnitt så att vi hinner med dem innan lektionen är slut, vilket är ett arbete i sig, säger Anne-Li Johansson, lärare i engelska och svenska.

Det är viktigt att använda de Googleforum och Hjärntorget som läraren kan kontrollera. En lärare på skolan hade i början av veckan lektion i ett annat forum där elever loggade in med fejkkonton och trakasserade andra i klassen. Efter det har Burgården antagit en strikt rekommendation att enbart vara på platser där elever måste logga in med sitt elevkonto.

En annan sak lärare ska vara medvetna om är att ett videorum är aktivt hela den tid som bokats även om läraren lämnar rummet. Det finns därför risk för att elever återansluter utan lärares överblick och kontroll. Ungefär samma situation som när lärare lämnar ett fysiskt klassrum och det finns elever kvar där.

Elever har olika förutsättningar

De tre dagarna förra veckan inför starten i måndags användes till att säkerställa att samtliga elever har tillgång till de digitala mötesplatserna. Men alla elever har inte samma förutsättningar. Några har inte tillgång till ett eget rum med skrivbord eller saknar internetuppkoppling.

– Det är en utmaning att nå alla elever. Utöver de som saknar praktiska förutsättningar finns det andra som inte har den digitala kompetensen, även om eleverna generellt är duktiga. För att kunna hjälpa dem har jag telefonkontakt med några elever som jag också träffar enskilt för att överlämna uppgifter i pappersform, säger Sofia Nilsson, lärare i svenska som andraspråk.

Närvaron har ökat

En aning överraskande är ändå att närvaron på Burgården i det här tidiga skedet faktiskt ökat jämfört med när eleverna kom till skolan fysiskt. Anne-Li Johansson berättar att en hel undervisningsgrupp fanns på plats vid sina datorer klockan åtta på morgonen den här dagen, vilket inte tillhör vanligheterna. En elev saknades vid starten, men då ringde kompisarna och väckte henne.

– Flera elever har långt till skolan och får gå upp väldigt tidigt för att vara här till åtta. Då är det enklare att stiga upp en kvart innan och öppna sin dator. En annan orsak till den högre närvaron kan vara att många saknar klasskamraterna och det sociala livet i skolan, säger Anne-Li Johansson.

Så här kan en distanslektion se ut:

Henning Setterberg genomförde en lektion för sina tvåor på Barn- och fritidsprogrammet som handlade om hur medier påverkar barn. Eleverna bjöds in till lektionen i Google Meet via en PIM-länk. Henning inledde med att hälsa alla välkomna och bad eleverna stänga av mikrofonen.

– Lektionen började med att jag delade min skärm och visade ett videoklipp från Skolverket som jag hade förberett på Google Classroom. Sedan pratade vi om medias påverkan på barn och de fick en reflektionsfråga i Google Meets chatgrupp som vi pratade om i videosamtalet.

Efteråt fick eleverna varsitt dokument där de skulle ge exempel på när digitala medier använts för lärande på deras praktikplatser. Det de skrev där blev deras exit ticket, som gav dem närvaro på lektionen, och Henning kunde följa eleverna under arbetets gång i Googledokumentet.

– Vi har rekommenderat att ha en avslutande reflektionsfråga som gör att alla kan gå ut samtidigt, men just på den lektionen slutade de inte samtidigt, säger han.

“Rektors roll är att skapa struktur och samsyn”

– Min roll är att stödja lärarna med att skapa struktur och samsyn kring distansundervisningen, säger Jennifer Wall, rektor för Barn- och fritidsprogrammet och Naturbruksprogrammet på Burgårdens gymnasium.

 

Beslutet om att stänga den vanliga undervisningen i gymnasieskolan kom hastigt. Men redan innan dess började avdelningen för digitaliseringen och innovation på Utbildningsförvaltningen att erbjuda snabbkurser i hur distansundervisning på nätet fungerar.

 

På Burgården bestämde rektorerna att man skulle stanna på de plattformar elever och personal känner till.

 

– Vi rektorer satte ihop riktlinjer utifrån det UBF tipsade om, vad forskning sett och vad vi utifrån våra erfarenheter vet fungerar för våra elever, säger Jennifer Wall.

 

 

Dokumentet lades ut till skolans lärare, men eftersom de digitala plattformarna inte använts i den här utsträckningen tidigare är frågorna många. Det är en ny värld.

 

– Det finns en stor entusiasm hos lärarna och det är viktigt att de får dela med sig av sina erfarenheter och lär tillsammans.

 

De snabba förändringarna i coronavirusets spår får effekter på många områden. Många arbetsplatser stänger ner vilket kan göra att elever som ska ut på praktik, APL, inte har någon plats. På Burgården har några årskurs 2-klasser APL under vecka 17-20 men det är inte säkert att det går att ordna platser till samtliga elever.

 

– Vi följer utvecklingen noga, hur vi ska hantera APL-platser som stänger. Om vi inte kan ordna plats till elever får de distansundervisning i stället, säger Jennifer Wall.

 

Text och foto: Thomas Reckman