Läraren Karin Martinsson

Karin Martinsson, lärare i år 4-6 på Svartedalsskolan