Ett foto av en lärare framför en vit tavla med text på.