Porträttbild av Lisa Molin och Martin Tallvid, lektorer på Center för skolutveckling.