För att nå dit kan skolan behöva kartlägga vad som redan görs, planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla hållbara arbetssätt kring daglig rörelse, det vill säga inkludera daglig rörelse i sitt systematiska kvalitetsarbete.

Fysisk aktivitet kan fungera både som ett mål i sig men också som ett verktyg för att nå andra mål. Förutom att ge bättre förutsättningar för inlärning och därmed öka möjligheterna till att klara skolan med fullständiga betyg​ kan det bland annat bidra till att ge trygghet och studiero​, främja bra bemötande​, ge möjlighet till inflytande ​och stärka arbetet med att förhindra kränkningar​. Ibland behövs insatser på främjande nivå som når alla, ibland krävs insatser för att nå eleverna som ligger allra längst ifrån rörelse med förebyggande och åtgärdande insatser.

Att arbeta med strukturerat med daglig rörelse kan vara obekant, ovant och kännas övermäktigt. Förändringsarbete tar tid och kraft – därför är det bra att det finns stöd att få!

  • Skolverket har ett inspirationsmaterial med filmer, diskussionsfrågor, bildreportage och powerpointpresentation – Mer rörelse i skolan – Skolverket
  • Generation Pep har tagit fram Pep Skola – ett digitalt stöd för skolor som vill komma igång eller ta nästa steg.