Våra bloggar

MIKologi – om medie- och informationskunnighet i teori och praktik

Bloggen MIKologi handlar om medie- och informationskunnighet (MIK). Jag heter Maarit Jaakkola och är medieforskare och docent i journalistik vid Göteborgs universitet. Som mediepedagog och medförfattare till det nya MIK-ramverket av UNESCO (2021) är jag intresserad av medier, medierad kultur och digitalisering i lärandets kontext.

Jag brinner även för flerspråkighet, distansundervisning och modersmålsundervisning då jag sitter i Göteborgs Stads sverigefinska råd och är ordförande för dess referensgrupp Språk och utbildning.

Du kan läsa mer om mig på min hemsida maaritjaakkola.se.

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.