Rättighetsreportrarna är ett upplevelsebaserat, digitalt och kostnadsfritt läromedel om mänskliga rättigheter för årskurs 6-9 och gymnasiet där elever granskar sin skola utifrån barnkonventionen. De intervjuar andra elever som får ge sin syn på hur de mänskliga rättigheterna uppfylls i skolan, liksom de som är ansvariga för att uppfylla elevers mänskliga rättigheter, såsom skolpersonal och politiker. Nyheterna kan sedan spridas både i och utanför skolan.

Genom Rättighetsreportrarna får elever praktiska kunskaper om barnkonventionen, och läromedlet utgör ett stöd för skolan i arbetet för lika rättigheter och mot diskriminering och kränkande behandling.

Rättighetsreportrarna är ett Arvsfondsprojekt och läromedlet har tagits fram i samarbete mellan MR-piloterna (koordinator), elever och pedagoger på skolor i Västsverige, Loops Education, Göteborgs universitet (Inst. för tillämpad IT) och Göteborgs stad.

Kom igång med Rättighetsreportrarna

Rättighetsreportrarna är byggt i det digitala verktyget Loops. När du klickar på länken visas en översikt av läromedlet och delar av dess innehåll. Funktionerna och instruktionerna, liksom lärarhandledningen, visas dock fullt ut först när du har skapat ett kostnadsfritt konto i Loops och loggat in. Obs! När du skapar ett konto, klicka i att du tillhör en skolorganisation (ej företag).

Till lärresursen ➜ Till hemsidan ➜