Laddar Evenemang

Workshop: Så skriver du en forskningsskiss

När: 2023-08-14 kl. 16:30 - 19:00
Var: Bohusgatan 13 C samt digitalt,
Sal/Rum: Valen
Hitta hit
I förgrunden en plastlåda med böcker, i bakgrunden suddiga lärare och elever i ett klassrum.

Foto: Lo Birgersson

Har du och din verksamhet något ni vill undersöka och utveckla i förskolan eller skolan? Då kan praktiknära forskning inom ramen för ULF-avtalet vara en möjlighet. På denna workshop får du veta mer om ULF-avtalet och vad du behöver tänka på när du skriver en forskningsskiss.

ULF-avtalet är en nationell satsning på praktiknära forskning i förskola och skola, i samverkan med akademin.

Den 8 augusti öppnar steg 1 i utlysningen av projektmedel för praktiknära forskningsprojekt inom ramen för ULF-avtal för perioden 2023-24.

Första steget innebär att skriva en ansökan i form av en forskningsskiss på max två A4-sidor. Där beskriver du tankarna bakom din eller er forskningsidé och hur projektet är tänkt att genomföras om du får möjlighet att vidareutveckla idén.

Den 14 augusti klockan 16.30-19.00 anordnar Center för skolutvecklings lektorer en workshop om hur en forskningsskiss kan formuleras.

Workshoppens upplägg

  • Information om ULF-avtal och forskningsskiss (cirka 15 min)
  • Möjlighet att ställa frågor och ha dialog i storgrupp.
  • Möjlighet för deltagarna att ha fortsatt dialog med lektorerna i mindre grupper.

Digital träff

Teamslänk skickas till dig efter anmälan.

Målgrupp

  • Lärare i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning
  • Rektorer

Anmälan

Anmäl dig till workshoppen via detta formulär: https://forms.gle/tfoFo6m4bAALHir29

Skriv gärna ned idéer och frågor i förväg.

Det här är praktiknära forskning

Praktiknära forskning tar sin utgångspunkt i verksamhetens egna behov av ny kunskap för att utveckla undervisningen samt öka barns och elevers lärande och måluppfyllelse. ULF står för utbildning, lärande och forskning och är en nationell satsning för att utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan förskola, skola och akademi.

gu.se: Läs mer om hur du ansöker om ULF-medel

ulfavtal.se: ULF – utveckling, lärande, forskning

Film: Sök medel för praktiknära forskning

Kontakta oss

ingela.bursjoo@grundskola.goteborg.se

 

Workshop: Så skriver du en forskningsskiss

När: 2023-08-14 kl. 16:30 - 19:00
Var: Bohusgatan 13 C samt digitalt,
Sal/Rum: Valen

Arrangör:

Center för skolutveckling

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.