Laddar Evenemang

Skriva sig till lärande (STL) Grundskolan 2022-23

När: 2022-08-31 kl. 13:00 - 16:30
Var: Utbildningen är i blendedformat dvs med både fysiska och digitala träffar,
Sista anmälningsdag: 31 augusti
Pris:

Inom Göteborg

0kr

Övriga kommuner

7500kr

Hitta hit
STL-modellen

Läsåret 2022-23 arrangerar Center för skolutveckling den femte omgången av utbildningen Skriva sig till lärande, STL. Utbildningen grundar sig i modellen med samma namn, och handlar om att utveckla elevers skrivande genom att kombinera framgångsfaktorer för språk- och kunskapsutvecklande undervisning med digital teknik.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till lärare i alla ämnen i åk f-9. Erfarenhet av språk- och kunskapsutvecklande undervisning är en fördel men inget krav.

 

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning med digitala redskap som hävstång

STL är en undervisningsmodell som bygger på ett språkutvecklande arbetssätt där pedagogik och digital teknik kombineras för att utveckla elevers skrivande i alla ämnen. I processen ingår formativ återkoppling elever emellan och mellan elev och lärare samt att skriva för autentiska mottagare. I modellen ingår också ett pedagogiskt förändringsarbete där läraren kontinuerligt analyserar sin undervisning i relation till elevernas lärande.

Forskning visar att STL-modellen bidrar till ökat lärande och likvärdighet, bland annat minskad skillnad i pojkars och flickors resultat och mellan hög- och lågpresterande elever.

 

Utbildningens upplägg

Upplägget är inspirerat av Skolverkets moduler, där lärarens arbete i klassrummet är en viktig del i utbildningen och utgör fokus för det kollegiala lärandet. Inför träffarna behöver därför du som deltagare ha möjlighet att läsa in dig på kursmaterialet och planera, genomföra och analysera din undervisning enligt STL-modellen.

Handledare i STL är Nina Haaga f-3, Linda Göthberg 4-6 och Cecilia Lind 7-9.

 

Tider 

Utbildningen sträcker sig över läsåret 2022-23 och består av tolv tillfällen, alla på onsdagar.

Två tider för individuell handledning bokas in efter kursstart.

 

Plats 

Centralt i Göteborg, adress meddelas före kursstart.

 

Kursavgift

  • Utbildningen 2022-2023 är kostnadsfri för dig som arbetar i en kommunal grundskola i Göteborgs Stad. Grundskoleförvaltningen har beslutat att finansiera deltagaravgifterna för Center för skolutvecklings språkutvecklande utbildningar under läsåret 2022-2023.
  • Övriga huvudmän: 7 500 kr
    Kostnaden delas upp och faktureras höst- och vårtermin.

 

Anmälan

Är du anställd i Göteborgs stad görs anmälan via den röda knappen “Anmäl dig” på denna sida. Du länkas då vidare till Utbildningsportalen och behöver vara inloggad på ditt staden-konto.

Externa deltagare (ej anställda i Göteborgs Stad) anmäler sig på denna länk: https://goteborg.luvit.se/extern/activities/activitydetails_ext.aspx?inapp=1&id=2145

  • Skolor som anmäler minst två deltagare till utbildningen ges förtur.
  • Anmälan är bindande med möjlighet att överlåta plats fram till utbildningen startar.

 

Läs mer 

 

Kontakt 

Helen Henriksson 

Skriva sig till lärande (STL) Grundskolan 2022-23

När: 2022-08-31 kl. 13:00 - 16:30
Var: Utbildningen är i blendedformat dvs med både fysiska och digitala träffar,
Sista anmälningsdag: 31 augusti

Arrangör:

Center för skolutveckling i samverkan med Grundskoleförvaltningen Göteborgs stad

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.