Laddar Evenemang

Problematisk skolfrånvaro – hemmasittare

När: 2020-04-01 kl. 00:00
Sista anmälningsdag: 1 april
Pris:

Inom Göteborg

700kr

Övriga kommuner

700kr

Hitta hit
Barn som gungar ensam på skolgård

Välkommen till en kompetensutveckling på fyra tillfällen om återinskolning av redan hemmasittande elever och hur vi kan förebygga problematisk skolfrånvaro genom ett närvarofrämjande arbete.

Målgrupp: Elevhälsoteam, lärare, mentorer, elevassistenter

Vi arbetar i en mindre grupp med max 14 deltagare för att kunna ha ett samtal utifrån era behov blandat med teoretiska genomgångar med konkreta verktyg.

Det är önskvärt att ni är minst två personer från varje team för att kunna fortsätta arbetet ute på era skolor.

Ur innehållet:

  • Elever med problematisk skolfrånvaro, vilka är i riskzonen
  • Närvarofrämjande arbete utifrån bemötande, miljö, anpassningar och hjälpmedel
  • Samverkan med vårdnadshavare, sjukvård och andra
  • Att lägga upp en plan för återinskolning och att få eleven att få förtroende för skolan
  • Skolans ansvar vid problematisk skolfrånvaro

Kurstillfällen:

Onsdag 1/4 9-11:30

Onsdag 15/4 9-11:30

Onsdag 22/4 9-11:30

Onsdag 27/5 9-11:30

Kursledare är Annelie Karlsson, specialpedagog och före detta rektor. Annelie är en av tre författare till boken Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro (Studentlitteratur 2018). Hon har lång erfarenhet av skola och utbildar ofta inom detta område. Annelie är själv förälder till barn med problematisk skolfrånvaro.

Priset omfattar hela kursen inklusive kursboken Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro. Om du redan har boken är kursavgiften 450 kr.

 

Problematisk skolfrånvaro – hemmasittare

När: 2020-04-01 kl. 00:00
Sista anmälningsdag: 1 april

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.