Laddar Evenemang

INSTÄLLD Mötesplats: Tillgängliga lärmiljöer och tillgänglig undervisning

När: 2023-11-27 kl. 14:00 - 16:30
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Sal/Rum: Valen
Sista anmälningsdag: 22 november
Hitta hit
En lärare förklarar ur en bok för tre elever i ett klassrum.

Foto: Lo Birgersson

Mötesplats: Tillgänglig lärmiljö och tillgänglig undervisning är en kollegial mötesplats med syftet att inspirera lärare till att utveckla sitt ledarskap och sin undervisning. Här kan du ta del av aktuell forskning och utbyta erfarenheter.

Utbildningsmaterialet Ledarskap för tillgänglig lärmiljö är en utgångspunkt. Du väljer att delta i två av tre pass utifrån följande teman:

  • Att leda med relationskompetens
    Samtalsledare: Mido Eldaba, Nösnäsgymnasiet
  • Att arbeta språk- och kunskapsutvecklande
    Samtalsledare: Caroline Hatcher, Ryaskolan
  • Att bygga kunskap och sociala färdigheter
    Samtalsledare: Sebastian Fieril, Hagenskolan

Målgrupp

Lärare i grundskolan

Anmälan

Anmäl dig via Utbildningsportalen senast 22 november:

Anmälan för medarbetare i Göteborgs Stad

Anmälan för medarbetare i friskolor eller andra kommuner
(Är det första gången du anmäler dig via Utbildningsportalen? Klicka på Registrera och skapa ett konto.)

Kontakta oss

Vid frågor kontakta Nina Ivarsson: nina.ivarsson@educ.goteborg.se

INSTÄLLD Mötesplats: Tillgängliga lärmiljöer och tillgänglig undervisning

När: 2023-11-27 kl. 14:00 - 16:30
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Sal/Rum: Valen
Sista anmälningsdag: 22 november

Arrangör:

Center för skolutveckling

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.