Laddar Evenemang

Lärarfortbildning om Globala målen: God utbildning för alla

När: 2020-03-23 kl. 13:00 - 16:30
Var: Världskulturmuseet, Södra vägen 54
Sista anmälningsdag: 16 mars
Hitta hit

Välkommen till en lärarfortbildning om god utbildning för alla! Lyssna på inspirerande forskare från Chalmers och Göteborgs universitet och deltag i kreativa workshopar med pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet.

Eftermiddagen inleds med två föreläsningar där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar om mål 4 utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Efter frågestund och fika med forskarna och lärarkollegor leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshopar om hur man kan arbeta vidare med målet i skolan. Dagen avslutas med pedagogiska tips då alla medverkande får en kortlek om de globala målen att använda i sin undervisning.

Lärarfortbildningarna om de globala målen vänder sig till yrkesverksamma lärare från förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning samt lärarstudenter. Serien har pågått sedan 2016 och ges vid två tillfällen per termin. Lärarfortbildningarna gick till final i UNDP:s vårgala 2018 om globala målen i kategorin “Bästa partnerskap”.

Vid vårterminens andra tillfälle handlar det om mål 4 God utbildning för alla: Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Föreläsare

Ingela Bursjöö, institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet

Ingela forskar och undervisar sedan 2006 om lärande för hållbar utveckling, med ett särskilt intresse för lärares förutsättningar och den konkreta undervisningspraktiken. Hon är verksam både vid utbildningsvetenskapliga fakulteten och institutionen för fysik på Göteborgs universitet samt undervisar på den kommunala grundskola Elyseum i Göteborg. Ingela kommer att belysa vad forskningen säger om hur lärare kan hantera uppdraget att undervisa om hållbar utveckling, som har ett krävande innehåll på grund av den ämnesövergripande karaktären.

Erik Sterner, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers

Erik har tidigare forskat om klimatpåverkande ämnen och modeller av klimatsystemet, men hans starka intresse för pedagogik och kommunikation har gjort att han bytt forskningsbana och nu arbetar med klimatfysikens pedagogik. Frågorna “Vilka sätt finns det att tänka kring ökningen av mängden koldioxiden i atmosfären?”, “Varför tänker vi så?” och “Hur kan man förbättra lärandet här?” är centrala i hans forskning. Eriks övriga pedagogiska engagemang kretsar kring samarbete, aktivt lärande och studentcentrerad undervisning, med målet att lärandet som skapas ska vara roligt, lättbegripligt och engagerande. Ett exempel på det är kortspelet Klimatkoll som han varit med och utvecklat.

Alla deltagare i lärarfortbildningen får ett lärarkit med kortspelet Klimatkoll att spela med elever i sin skola, samt ett exemplar av en kortlek med globala målen.

 

Lärarfortbildning om Globala målen: God utbildning för alla

När: 2020-03-23 kl. 13:00 - 16:30
Var: Världskulturmuseet, Södra vägen 54
Sista anmälningsdag: 16 mars

Arrangör:

Världskulturmuseet

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.