Laddar Evenemang

Lärledarutbildning – kollegialt lärande

När: 17/09 kl. 08:00 - 17:00
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Sal/Rum: Valen
Sista anmälningsdag: 30 augusti
Pris:

Inom Göteborg

0kr

Övriga kommuner

6000kr

Hitta hit
Två personer pratar och gestikulerar. Mellan dem syns två pratbubblor.

Illustration: Visuell kommunikation

Vad behövs för att utveckla det kollegiala lärandet på förskolan eller skolan som utvecklar verksamheten och kommer barn och elever till gagn? Hur förs lärande samtal som skapar engagemang i gruppen och ger avtryck i vardagen? 

Att förmå att ta tillvara varandras klokskap och erfarenheter för ett gemensamt lärande som ligger till grund för nya eller förädlade handlingar i vardagen är centralt. Vilka färdigheter besitter goda lärledare som lyfter den enskildes yrkesprofession, får gruppen att fungera och utvecklar  verksamheten i stort?

Lärledarutbildningens syfte är ​​att stärka de pedagoger som har i uppdrag att leda det kollegiala gemensamma lärandet. ​

Mål

Att leda det gemensamma kollegiala lärandet som bidrar till en undervisnings- och kompetensutveckling i linje med lärande organisation, till gagn för barns och elevers lärande.

Målgrupp

Pedagoger eller andra som av rektor eller chef har eller förväntas få ett uppdrag under läsåret att leda det gemensamma lärandet i sitt kollegium eller arbetslag.

Omfattning

​​Fyra heldagar och fyra halvdagar fördelade över läsåret:

17 september heldag, 9 oktober heldag, 7 november halvdag, 2 december halvdag, 28 januari heldag, 24 februarie halvdag, 12 mars halvdag, 17 april heldag.

Innehåll

  • Under kursen varvas teori med praktiska konkreta övningar för att leda kollegialt lärande och lärgruppsarbete.
  • ​Kollegialt lärande: dess framväxt, organisatoriska förutsättningar och konkreta arbetssätt.
  • ​Verktyg och modeller

Anmälan

Anmälan för medarbetare i Göteborgs Stad

Anmälan för medarbetare hos övriga huvudmän (Är det första gången du använder Utbildningsportalen i Göteborgs Stad? Klicka på anmälan för att skapa ett konto).

Utbildningsansvarig

Vid frågor kontakta ​utvecklingsledare Per Fagerström: per.fagerstrom@educ.goteborg.se

Lärledarutbildning – kollegialt lärande

När: 17/09 kl. 08:00 - 17:00
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Sal/Rum: Valen
Sista anmälningsdag: 30 augusti

Arrangör:

Center för skolutveckling

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.