Laddar Evenemang

Lärledarutbildning – kollegialt lärande

När: 2023-02-02 kl. 09:00 - 16:30
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Sista anmälningsdag: 20 januari
Pris:

Inom Göteborg

3500kr

Övriga kommuner

6000kr

Hitta hit
illustration: Tre personer sitter vid ett bord och samtalar.

Kollegialt lärande är en viktig faktor för skolutveckling. Nu kan du anmäla dig till Center för skolutvecklings lärledarutbildning som startar våren 2023.

Du lär dig att som lärledare leda kollegiala samtal samt reflektera och utveckla verksamheten tillsammans med en grupp kollegor. Gruppen arbetar sig fram till en lösning genom ett förståelsefördjupat förhållningssätt där problemformulering, bakomliggande orsaker och reflektion är centrala begrepp.

Kursens syfte och omfattning

Stärka den del av kollegiala samtal som fokuserar på lärande och utveckling av undervisningen. Kursen består av åtta heldagar, fyra på våren och fyra på hösten.

Målgrupp

Pedagoger eller andra som av rektor eller chef har eller förväntas få ett uppdrag att leda det gemensamma lärandet i sin verksamhet. Lärledarutbildningen anpassas efter deltagargruppens behov. Rektorer och chefer bjuds in till det åttonde och sista tillfället.

Kostnad

3500 kronor för åtta heldagar för deltagare inom Göteborgs Stad, 6000 kronor för övriga huvudmän. Kostnaden kommer att debiteras vid två tillfällen.

Datum för träffarna

2 februari, 8 mars, 28 mars, 12 maj, 7 september, 3 oktober, 10 november, 7 december.

Plats

Center för skolutvecklings lokaler, Bohusgatan 13 C

Anmälan

Medarbetare i Göteborgs Stad: Anmäl dig via Utbildningsportalen.

Deltagare från fristående verksamheter och andra kommuner: Anmäl dig via mejl till per.fagerstrom@educ.goteborg.se

Sista anmälningsdag är 20 januari 2023.

Lärledarutbildning – kollegialt lärande

När: 2023-02-02 kl. 09:00 - 16:30
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Sista anmälningsdag: 20 januari

Arrangör:

Per Fagerström

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.