Laddar Evenemang

Lärledarutbildning – Kollegialt lärande

När: 2022-09-08 kl. 09:00
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Sal/Rum: Valen
Sista anmälningsdag: 31 augusti
Pris:

Inom Göteborg

3500kr

Övriga kommuner

6000kr

Hitta hit
Fem personer som sitter vi ett runt bord syns ovanfrån. På bordet ligger datorer, papper, mobiltelefoner och kaffekoppar.

Illustration: Visuell kommunikation

Kollegialt lärande är en viktig faktor för skolutveckling. Hösten 2022 börjar en ny omgång av Center för skolutvecklings lärledarutbildning.

Du lär dig att som lärledare leda kollegiala samtal samt reflektera och utveckla verksamheten tillsammans med en grupp kollegor. Gruppen arbetar sig fram till en lösning genom ett förståelsefördjupat förhållningssätt där problemformulering, bakomliggande orsaker och reflektion är centrala begrepp.

Kursens syfte och omfattning

Stärka den del av kollegiala samtal som fokuserar på lärande och utveckling av undervisningen. Kursen består av åtta heldagar, fyra på hösten och fyra på våren.

Målgrupp

Pedagoger eller andra som av rektor eller chef har eller förväntas få ett uppdrag att leda det gemensamma lärandet i sin verksamhet. Lärledarutbildningen anpassas efter deltagargruppens behov. Rektorer och chefer bjuds in till det åttonde och sista tillfället.

Film: Röster från lärledarutbildningen 2021

Kostnad

3500 kronor för åtta heldagar för deltagare inom Göteborgs Stad, 6000 kronor för övriga huvudmän. Kostnaden kommer att debiteras vid två tillfällen.

Datum för höstterminens träffar i Center för skolutvecklings lokaler, Bohusgatan 13 C:

8 september kl 9–16

4 oktober kl 9-16

18 november kl 9-16

6 december kl 9-16

Datum för vårens träffar meddelas vid kursstarten.

Anmälan

Medarbetare i Göteborgs Stad: Rektorn eller enhetschefen anmäler varje kursdeltagare i Utbildningsportalen.

Deltagare från fristående verksamheter och andra kommuner: Rektorn eller enhetschef anmäler varje kursdeltagare i Utbildningsportalen.

Sista anmälningsdag är 31 augusti.

Lärledarutbildning – Kollegialt lärande

När: 2022-09-08 kl. 09:00
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Sal/Rum: Valen
Sista anmälningsdag: 31 augusti

Arrangör:

Center för skolutveckling

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.