Laddar Evenemang

Lärledarutbildning

När: 2023-09-05
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Sista anmälningsdag: 31 augusti
Hitta hit
Ett foto av elever som sitter i ett klassrum och en lärare sitter på huk vid en bänk.

Foto: Lo Birgersson

Vill du fördjupa dina kunskaper i kollegialt lärande? Center för skolutvecklings lärledarutbildning vänder sig till medarbetare i förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Kollegialt lärande innebär att tillsammans med kollegor lära och utveckla verksamheten till gagn för barns och elevers lärande. Under kursen varvas teori med praktiska övningar kring kollegialt lärande och lärgruppsarbete. Du får öva på att inventera utvecklingsområden, reflektera och att använda verktyg och modeller för att leda utvecklingsprocesser.

Höstens lärledarutbildning startar 5 september och innehåller fyra heldagar på hösten och fyra på våren. Till kursens avslutande träff är rektor inbjuden för att få ökad insikt i lärledarens roll i verksamheten, och vad lärledaren kan bidra med i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Omfattning

Åtta heldagar fördelade på två terminer, fyra dagar per termin. Samtliga träffar startar klockan 9.00 och slutar 16.00.

  • HT23: 5 september, 4 oktober, 16 november, 5 december
  • VT24: 1 februari, 12 mars, 19 april, 16 maj

Plats

Center för skolutveckling. Konferensavdelningen Bohusgatan 13 C, Valen.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri för medarbetare inom Göteborg Stad. Utbildningen kostar 6000 kr om du arbetar på friskolor eller kommer från en annan kommun.

Innehåll

Under kursen varvas teori med praktiska konkreta övningar kring kollegialt lärande och lärgruppsarbete.

  • Kollegialt lärande: dess framväxt, organisatoriska förutsättningar och konkreta arbetssätt
  • Verktyg och modeller

Anmälan i Utbildningsportalen

Anmälan för medarbetare i Göteborgs stad

Anmälan för medarbetare i fristående verksamheter eller andra kommuner

Utbildningsansvariga

Per Fagerström och Nina Ivarsson

Lärledarutbildning

När: 2023-09-05
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Sista anmälningsdag: 31 augusti

Arrangör:

Per Fagerström

Arrangör:

Nina Ivarsson

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.