Laddar Evenemang

Konferens Demokrati & läsning

När: 2022-10-31 kl. 09:00 - 17:00
Var: Pedagogen Göteborgs universitet Göteborg,
Sista anmälningsdag: 24 oktober
Hitta hit
Demokrati och lasning

En konferens om läsning, barn och unga – med texten i fokus! En jämlik skola är en grundpelare i svensk demokrati. Men nu växer ojämlikheten både inom utbildningsväsendet och vad gäller barn och ungas kunskaper i läsning. Vad betyder detta för framtidens demokrati?

Stora skillnader i läskunnighet och läsförståelse råder i Sverige, beroende på var du bor och i vilken skola du går; trots statliga satsningar på området. Detsamma gäller tillgången till folkbibliotek och bemannade skolbibliotek. Och allt färre läser kvalificerad text. Hur ska vi göra för att höja kunskapsnivån inom läsning, och vad menar vi med läsning och läsförståelse? Varför är det viktigt ur ett demokratiperspektiv, att barn och unga kan förstå och tolka text? Hur kan litteraturens och läsandets kraft omsättas i praktiken, med hänsyn till utbildnings- och kulturpolitik, nationell biblioteksstrategi och Agenda 2030? Frågan aktualiseras särskilt av att Göteborg nu är en Unesco City of Literature.

Konferensen vänder sig till dig som är yrkesverksam eller utbildar dig inom bibliotek, skola eller andraområden som är inriktade på litteratur och läsning.

Talare och medverkande

 • Gustav Fridolin Göteborgs universitet
 • Tammi Gustafsson Nadel Skolverket
 • Eva Hultin Mälardalens universitet
 • Anneli Jordahl författare och litteraturkritiker
 • Balsam Karam författare
 • Rinkeby bibliotek, Göteborg universitet
 • Anna Lyngfelt Göteborg universitet
 • Bengt-Göran Martinsson Linköpings universitet
 • Torbjörn Nilsson Malmö Stadsbibliotek
 • Olle Nordberg Uppsala universitet
 • Christer Nylander författare, Sveriges Riksdag
 • Christina Olin-Scheller Karlstads universitet
 • Julia Pennlert Högskolan i Borås
 • Johan Söderman Folkbildningsrådet, Göteborgs universitet
 • Erik Titusson Lilla Piratförlaget
 • Mia Österlund Åbo Akademi

Program

Under dagen kan du delta i ett fördjupande seminarium. Ange i anmälan önskemål om seminarium i 1:a och 2:a hand. Anmälan är öppen 15 juni – 24 okt. Anmäl dig digitalt här!

08.30 Registrering

09.00 Inledning – Lena Ulrika Rudeke, Anna Lyngfelt, Eva Fred

09.15 Johan Söderman – Bildning som process, Anneli Jordahl – Vad ska utbölingar med läsning till?, Christina Olin-Scheller – Ungas läsning – alarmerande?

10.15 Kaffe

10.30

 • Christer Nylander – Kulturpolitikens roll för demokratin
 • Mia Österlund – Dom som bestämmer. Demokratiperspektivet i barnlitteraturen
 • Bengt-Göran Martinsson – Varför är läsning en demokrati- och hållbarhetsfråga?

12.00 Lunch ingår

13.00 Valbart seminarium I: Strategier för progressivt läsfrämjande på bibliotek, Julia Pennlert

 • II: Litterär kvalitet – ett demokrativerktyg? Erik Titusson
 • III: Läsning – vad säger barn och unga själva? Olle Nordberg och Anna Lyngfelt
 • IV: Folkbibliotekens roll för en stärkt demokrati, Torbjörn Nilsson
 • V: Svenskämnet som demokratiämne, Eva Hultin
 • VI: Det offentliga litteratursamtalet: exempel bilderböcker, Mia Österlund

14.40 Kaffe

15.00

 • Balsam Karam – Alla barn har rätt till läsning och till ett bibliotek
 • Tammi Gustafsson Nadel – Litteraturens möjligheter i undervisningen
 • Gustav Fridolin – Vikten av ett bildat folk

16.00 Panelsamtal: Bildning – en ödesfråga? Anneli Jordahl, Anna Lyngfelt, Torbjörn Nilsson, Gustav Fridolin, Mia Österlund. Samtalsledare: Lena Ulrika Rudeke.

17.00 Slut

 

Konferens Demokrati & läsning

När: 2022-10-31 kl. 09:00 - 17:00
Var: Pedagogen Göteborgs universitet Göteborg,
Sista anmälningsdag: 24 oktober

Arrangör:

Göteborgs universitet

Arrangör:

Jonsereds herrgård och Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Arrangör:

Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.