Laddar Evenemang

Kartläggning matematik för nyanlända, steg 3

När: 2019-10-21 kl. 13:00 - 16:00
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Hitta hit

Bild: Skolverket

Presentation av kartläggningsmaterialet i respektive ämne och workshop där du får prova materialet. Det tredje steget i kartläggningen för nyanlända elever är ett stöd för lärare i att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i ämnet matematik.

Skolverkets information om materialet

Kartläggning matematik för nyanlända, steg 3

När: 2019-10-21 kl. 13:00 - 16:00
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C

Arrangör:

Center för skolutveckling i samverkan med Grundskoleförvaltningen Göteborgs stad

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.