Laddar Evenemang

Högläsning och strukturerade samtal utifrån skönlitteratur, F-3 (TCRWP)

När: 2023-09-18 kl. 14:15 - 17:00
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Sista anmälningsdag: 22 augusti
Hitta hit
Lärare läser högt för elever.

Förskoleklass i Göteborg fotograferad februari 2020

Läsåret 2023-24 erbjuder CFS en fördjupande utbildning i hur man kan arbeta med skönlitterära texter på ett strukturerat sätt. Utbildningen tar sin utgångspunkt i det arbete som görs vid Teachers College Reading and Writing Project (TCRWP) för att främja en god språk- och kunskapsutveckling hos alla elever.

Utbildningens syfte

Utbildningens syfte är att stärka lärares ledarskap och organisation i klassrummet, med fokus på interaktion och elevers gemensamma möten med skönlitterära texter.


Målgrupp

Utbildningen riktar sig till lärare i F-3, oavsett om du har erfarenhet av arbete utifrån TCRWP sedan tidigare eller inte.

Om utbildningen

Högläsning och strukturerade samtal i grupp kring en berättelses innehåll kan öka elevernas engagemang och glädje för att läsa, utveckla deras förståelse för sina egna och andras livsvillkor samt utveckla läs- och skrivförmågan.

Forskning visar att högläsningen behöver ge eleverna möjligheter att vara aktiva samtalsdeltagare. Sådana förutsättningar kan skapas genom en strukturerad och explicit inramning där eleverna får stöttning i hur man uttrycker sin mening och lyssnar på andra.

Som deltagare kommer du, genom koppling mellan teori och praktik, få möjlighet att fördjupa dina kunskaper om:

  • Hur man kan skapa strukturer för interaktion i högläsningssituationen.
  • Hur högläsningen kan bidra till olika sätt att förstå och tolka världen.
  • Hur man på ett medvetet sätt väljer litteratur och förbereder för högläsningsaktiviteter.


Utbildningens upplägg

Utbildningen sträcker sig över läsåret 2023-24 och består av 9 tillfällen, alla på måndagar (undantag heldag 31/10). Upplägget består av workshops och föreläsningar som tar sin utgångspunkt i TCRWP:s arbete. Deltagarna kommer att få pröva, dokumentera och analysera sin egen undervisning. En viktig del av lärandet är också att dela erfarenheterna med andra, vilket kommer att ske vid de gemensamma träffarna och vid det avslutande examinationstillfället.

Kurstillfällen:

Hösten 2023:

18 september klockan 14.15-16.30

2 oktober klockan 14.15-16.30

31 oktober klockan 08.30-16.30

13 november klockan 14.15-16.30

4 december klockan 14.15-16.30

Våren 2024:

22 januari klockan 14.15-16.30

19 februari klockan 14.15-16.30

11 mars klockan 14.15-16.30

15 april klockan 14.15-16.30

Föreläsare och workshopledare

  • Anna Månsson Nylund språk-, läs- och skrivutvecklare och lärare i Göteborgs Stad
  • Camilla Segertoft, språk-, läs- och skrivutvecklare och lärare i Göteborgs Stad
  • Amanda Hartman, författare, föreläsare och biträdande direktör på TCRWP, Columbia University, New York
  • Lisa Molin, lektor, Center för skolutveckling
  • Karin Olsson, utvecklingsledare, Center för skolutveckling


Kursavgift

Utbildningen är kostnadsfri för dig som arbetar i en kommunal grundskola i Göteborgs Stad.

För deltagare från friskolor och andra kommuner är kostnaden 3 600 kronor.

Vi kommer att prioritera de skolor som anmäler minst två deltagare till utbildningen.

Läs mer om utbildningen och Teachers College Reading and Writing Project (TCRWP) på goteborg.se

Läs mer om undervisning utifrån TCRWP i artiklar och blogginlägg på Lärtorget


Anmälan

Anmälan i Utbildningsportalen för deltagare i Göteborgs Stad

Anmälan i Utbildningsportalen för deltagare från friskolor och andra kommuner (Är det första gången du anmäler dig via utbildningsportalen, välj Skapa konto)


Kontakta oss

Lisa Molin

Karin Olsson

Högläsning och strukturerade samtal utifrån skönlitteratur, F-3 (TCRWP)

När: 2023-09-18 kl. 14:15 - 17:00
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Sista anmälningsdag: 22 augusti

Arrangör:

Center för skolutveckling

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.