Laddar Evenemang

Genrepedagogik – Reading to Learn: grundskola årskurs 4-9 och gymnasiet, läsåret 2023-24

När: 2023-08-14 kl. 08:30 - 16:00
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Sista anmälningsdag: 10 augusti
Hitta hit
Bild som beskriver metoden.

Utbildningen i Reading to Learn ger lärare strategier för att arbeta med åldersadekvata texter som utvecklar elevers läsande och skrivande, oavsett stadie och ämne. Läsåret 2023-24 erbjuder vi en fördjupande grundutbildning för klasslärare i mellanstadiet och för ämneslärare i högstadiet och gymnasiet.

Utbildningens mål 

Att stärka lärares förmåga att planera och genomföra en språk- och kunskapsutvecklande undervisning förankrad i genrepedagogisk teori och metod.

Målgrupper

Klasslärare i mellanstadiet respektive ämneslärare i högstadiet och gymnasiet.

Upplägg

Utbildningen sträcker sig över läsåret 2023-24. Den består av 8 heldagsworkshoppar (fysiska träffar) som leds av Claire Acevedo och Ann-Christin Lövstedt, certifierade och erfarna R2L-utbildare.

Mellan workshopparna får deltagarna handledning av R2L-utbildarna och de lokala handledarna på Center för skolutveckling. Handledningen sker digitalt vid två tillfällen, individuellt eller i grupp enligt önskemål.

Kurstillfällen

Hösten 2023: 

14-15 augusti, kl 08.30-16.00

30-31 oktober, kl 08.30-16.00

Våren 2024: 

8-9 januari, kl 08.30-16.00

9-10 april, kl 08.30-16.00

Förkunskaper

Lärarutbildning

Kursavgift

Utbildningen är kostnadsfri för dig som arbetar i Göteborgs Stads kommunala grundskolor och gymnasieskolor.

Pris för anställda hos övriga huvudmän: 6 000 kr/deltagare

Anmälan

Anmälan i Utbildningsportalen för deltagare i Göteborgs Stad

Anmälan i Utbildningsportalen för deltagare från friskolor och andra kommuner (Är det första gången du anmäler dig via utbildningsportalen, välj Skapa konto)


Kontakt

Har du frågor om utbildningen kontakta:

Susanne Staf, epost: susanne.staf@educ.goteborg.se eller

Pernilla Andersson Varga, epost: pernilla.andersson.varga@educ.goteborg.se

 

Genrepedagogik – Reading to Learn: grundskola årskurs 4-9 och gymnasiet, läsåret 2023-24

När: 2023-08-14 kl. 08:30 - 16:00
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Sista anmälningsdag: 10 augusti

Arrangör:

Center för skolutveckling

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.