Laddar Evenemang

Genrepedagogik – Reading to learn: fortsättningskurs

När: 2022-08-31 kl. 08:30 - 16:00
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Hitta hit
Bild som beskriver metoden.

Utbildningen i Reading to Learn ger lärare strategier för att arbeta med åldersadekvata texter som utvecklar elevers läsande och skrivande, oavsett stadie och ämne. Läsåret 2022-23 erbjuder vi en fortsättningskurs lärare i alla skolformer som deltagit i CFS grundkurser i Reading to Learn.

Utbildningens syfte/mål

Utveckla deltagarnas förmåga att enskilt/i samverkan med kollegor planera för och tillämpa R2L strategierna, repetition och fördjupning av genrepedagogisk metod och teori

Målgrupp

Lärare i alla skolformer som deltagit i CFS grundkurser i R2L

Upplägg

Utbildningen består av fyra heldagsworkshoppar (fysiska träffar) samt två digitala handledningstillfällen, individuellt eller i grupp enligt önskemål.

Reading to Learn_Fördjupningskurs

Datum för workshoppar:

Höstterminen 2022:

31 augusti kl 08.30-16.00

16 november kl 08.30-16.00

Vårterminen 2023:

20 januari kl 08.30-16.00

21 april kl 08.30-16.00

 

Kursavgift

  • Grundskollärare: 

Kursen av kostnadsfri för lärare i Göteborgs stads kommunala grundskolor. Avgiften finansieras av grundskoleförvaltningen.

Grundskollärare anställda hos övriga huvudmän: 4000 kr/deltagare

  • Gymnasielärare:

Gymnasielärare i Göteborgs stads kommunala gymnasier: 2500 kr/deltagare

Gymnasielärare anställda hos övriga huvudmän: 4000 kr/deltagare

Anmälan

Lärare i Göteborgs stads kommunala grundskolor och gymnasieskolor kan anmäla sig via knappen Anmäl dig. (Du länkas vidare till stadens Utbildningsportal, vilket innebär att du behöver vara inloggad på ditt staden-konto).

Platser för externa deltagare kommer att släppas under maj månad, om utbildningen ej är fullbokad. Externa anmäler sig via en särskild länk som då publiceras på denna sida.

Kontakt

Har du frågor om utbildningen kontakta:

Susanne Staf, epost: susanne.staf@educ.goteborg.se eller

Pernilla Andersson Varga, epost: pernilla.andersson.varga@educ.goteborg.se

 

Genrepedagogik – Reading to learn: fortsättningskurs

När: 2022-08-31 kl. 08:30 - 16:00
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C

Arrangör:

Center för skolutveckling i samverkan med Grundskoleförvaltningen Göteborgs stad

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.