Laddar Evenemang

Genrepedagogik – Reading to learn för förskola (2024-25)

När: 15/08 kl. 08:30 - 12:00
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Sista anmälningsdag: 7 augusti
Hitta hit
Bild som beskriver metoden.

Välkommen till utbildning i Reading to learn för förskola läsåret 2024-25!

Utbildningen ger förskollärare och barnskötare verktyg för att planera och genomföra högläsningsaktiviteter som tillåter alla barn, oavsett språklig och kulturell bakgrund, att identifiera sig som läsande och skrivande individer. Kursen omfattar tolv halvdagar fördelade över läsåret 2024-25.

Om utbildningen

Syftet med R2L-strategierna är att genom högläsning och textsamtal stötta barns förståelse för hur skrift, bilder och symboler skapar mening i olika berättelser och faktaböcker. Den planerade läsningen och de förberedda textsamtalen stärker utvecklingen av ett nyanserat talspråk men också förmågor som att förstå och använda nya begrepp, leka med ord och argumentera för olika tolkningar av berättelser och bilder.

Läs artikel och se film om hur pedagogerna på förskolan Eriksbo Östergärde undervisar utifrån Reading to learn. 

Mål

Att stärka förmågan att planera och genomföra en språk- och kunskapsutvecklande undervisning förankrad i genrepedagogisk teori och metod.

Målgrupp

Förskollärare och barnskötare i förskolans senare åldrar

Upplägg

Utbildningen stäcker sig över läsåret 2024-25. De tolv halvdags-workshopparna är  omväxlande fysiska och digitala. Dessutom erbjuds två individuella handledningstillfällen digitalt.

Under workshopparna presenteras och övas de olika momenten så att deltagarna kan pröva dem i barngruppen inför nästa kurstillfälle. Vid kurstillfällena samt vid de individuella handlednings-tillfällena får deltagarna feedback och stöd för att komma vidare.

Kursavgift 

Utbildningen är kostnadsfri för medarbetare i Göteborgs Stad.

Kursavgift för deltagare från fristående huvudmän och andra kommuner är 4500 kr.

Kurstillfällen

Hösten 2024:

14 augusti kl 08.30-12.00
15 augusti kl 13.30-17.00
16 september kl 13.30-17.00 (digital träff)
28 oktober kl 13.30-17.00
29 oktober kl 13.30-17.00
18 november kl 13.30-17.00 (digital träff)
5 december kl 13.30-17.00 (digital träff)

Våren 2025:

13 januari kl 13.30-17.00
14 januari kl 13.30-17.00
15 januari kl 13.30-17.00
27 februari kl 13.30-17.00 (digital träff)
9 april kl 13.30-17.00

Anmälan

Anmälan i Utbildningsportalen för deltagare i Göteborgs Stad

Anmälan i Utbildningsportalen för deltagare från fristående verksamheter och andra kommuner (Är det första gången du anmäler dig via utbildningsportalen, välj Skapa konto)

Kontakt

Har du frågor om utbildningen kontakta:

Susanne Staf, epost: susanne.staf@educ.goteborg.se eller

Pernilla Andersson Varga, epost: pernilla.andersson.varga@educ.goteborg.se

Genrepedagogik – Reading to learn för förskola (2024-25)

När: 15/08 kl. 08:30 - 12:00
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Sista anmälningsdag: 7 augusti

Arrangör:

Center för skolutveckling

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.