Laddar Evenemang

Genrepedagogik – Reading to learn, åk 4-9 och gymnasiet (2024-25)

När: 12/08 kl. 08:30 - 16:00
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Sista anmälningsdag: 5 augusti
Hitta hit
Bild som beskriver metoden.

Utbildningen i Reading to Learn ger lärare strategier för att arbeta med åldersadekvata texter som utvecklar elevers läsande och skrivande, oavsett stadie och ämne. Läsåret 2024-25 erbjuder vi en fördjupande grundutbildning för klasslärare i mellanstadiet och för ämneslärare i högstadiet och gymnasiet.

Från och med mellanstadiet börjar skoltexterna bli mer ämnesspecifika och eleverna förväntas kunna läsa och skriva för att lära. Ju längre upp i skolsystemet desto längre och mer komplexa blir texterna. Texter i olika ämnen skiljer sig åt, inte bara vad gäller ord och begrepp utan också till strukturen, och därför behöver alla lärare i textrika skolämnen kunna undervisa om sina ämnens språkliga drag, och inte enbart lärare i svenska eller svenska som andra språk.

Utbildningens mål

Att stärka lärares förmåga att planera och genomföra en språk- och kunskapsutvecklande undervisning förankrad i genrepedagogisk teori och metod.

Utbildningen ger lärare verktyg att skapa stödstrukturer för elevernas lärande så att alla elever, oavsett språklig och social bakgrund, lär sig läsa och förstå men också skriva de texter som förväntas i olika skolämnen.

Målgrupp

Klasslärare i mellanstadiet respektive ämneslärare i högstadiet och gymnasiet.

Upplägg

Utbildningen sträcker sig över läsåret 2024-25. Den består av åtta fysiska heldagsworkshoppar, spridda över läsåret samt två individuella handledningstillfällen, som sker digitalt. Under workshopparna presenteras och övas de olika momenten så att deltagarna kan pröva dem i klassrummet inför nästa kurstillfälle. Vid kurstillfällena samt vid de individuella handledningstillfällena får deltagarna feedback och stöd för att komma vidare med läs- och skrivundervisningen.

Kursavgift

Utbildningen är kostnadsfri för medarbetare i Göteborgs Stad.

Kursavgift för deltagare från fristående huvudmän och andra kommuner är 6000 kr.

Kurstillfällen

Hösten 2024:

12-13 augusti kl 08.30-16.00

29-30 oktober kl 08.30-16.00

Våren 2025:

13-14 januari kl 08.30-16.00

7-8 april kl 08.30-16.00

Anmälan

Anmälan i Utbildningsportalen för deltagare i Göteborgs Stad

Anmälan i Utbildningsportalen för deltagare från friskolor och andra kommuner (Är det första gången du anmäler dig via utbildningsportalen, välj Skapa konto)

 

Läs artiklar om Reading to learn-undervisning på Lärtorget

 

Kontakt

Har du frågor om utbildningen kontakta:

Susanne Staf, epost: susanne.staf@educ.goteborg.se eller

Pernilla Andersson Varga, epost: pernilla.andersson.varga@educ.goteborg.se

Genrepedagogik – Reading to learn, åk 4-9 och gymnasiet (2024-25)

När: 12/08 kl. 08:30 - 16:00
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Sista anmälningsdag: 5 augusti

Arrangör:

Center för skolutveckling

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.