Laddar Evenemang

Forskningsnära förskolepraktik: Vad är det?

När: 16/09 kl. 14:30 - 18:00
Var: Pedagogen hus B, Pedagogen hus B
Sal/Rum: Sal BE 036
Hitta hit
Utklippta händer av papper i olika färger uppsatta på en fönsterruta.

Välkommen till en spridningskonferens med presentation av vetenskapligt grundad undervisning i förskolor med språklig mångfald.

Program

  • Mingel: Information och inspiration från förskolor som deltagit i praktiknära forskning eller utbildningsinsatser.
  • Keynote: Pirjo Lahdenperä, professor i interkulturell pedagogik med inriktning mot ledarskap och styrning vid Malmö universitet. Hon har lång erfarenhet av praktiknära forskning och utbildning inom ledarskap och verksamhetsutveckling, speciellt i mångkulturella och interkulturella sammanhang
  • Presentation av ULF-projekt: Annika Åkerblom, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet. Projektet har som mål att i samverkan med förskollärare utveckla vetenskapligt grundad förskolepedagogik i miljöer med språklig mångfald, med transspråkande som teoretisk bas och där barns, vårdnadshavares och förskollärares erfarenheter och flerspråkiga kompetens nyttjas.
  • Röster från ett avslutat projekt: Undersökande läsaktiviteter om naturvetenskap
  • Vad är ULF? Agneta Pihl, Göteborgs Stad, presenterar förskoleförvalt-ningens utbildningsvetenskapliga nod, FUN.

Inbjudan (pdf)

Anmälan

Anmäl dig senast 2 september.

Medarbetare i Göteborgs Stad anmäler sig i Utbildningsportalen

Medarbetare vid GU, i fristående förskolor eller andra kommuner anmäler sig genom att mejla till: agneta.pihl@forskola.goteborg.se

Forskningsnära förskolepraktik: Vad är det?

När: 16/09 kl. 14:30 - 18:00
Var: Pedagogen hus B, Pedagogen hus B
Sal/Rum: Sal BE 036

Arrangör:

Förskoleförvaltningen och Center för skolutveckling i Göteborgs Stad samt Göteborgs universitet

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.