Laddar Evenemang

Diskriminering, kränkande behandling och mobbning i skolan – begrepp och förståelse

När: 2017-12-13 kl. 13:30 - 16:00
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Sal/Rum: Valen
Pris:

Inom Göteborg

0kr

Övriga kommuner

200kr

Hitta hit

Vad säger forskningen om effekter av att vara involverad i mobbning? Hur ser juridiken ut när det gäller anmälningar av kränkningar till rektor? Hur ser juridiken ut för skolsköterskor? Hur sker utredningar av kränkningar?

Föreläsare: Utvecklingsledare Göran Englund, Center för skolutveckling och jurist Henrik Hoffmeister, Utbildningsförvaltningen

Diskriminering, kränkande behandling och mobbning i skolan – begrepp och förståelse

När: 2017-12-13 kl. 13:30 - 16:00
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Sal/Rum: Valen

Arrangör:

Maria Amström

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.