Laddar Evenemang

Att leda förändrings- och utvecklingsprocesser som mellanledare

När: 26/09 kl. 13:00 - 16:30
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Sal/Rum: Valen
Sista anmälningsdag: 20 september
Pris:

Inom Göteborg

0kr

Övriga kommuner

2500kr

Hitta hit
Illustration av tre personer som håller i varsin skylt med en hjärna, ett hjärta respektive en pratbubbla.

Syftet med kursen är att utveckla kompetenser att leda och organisera förbättrings- och utvecklingsprocesser på individ-, grupp- och organisationsnivå för att öka utbildningens kvalitet i förskola och skola.

Kursen vänder sig till mellanledare som förstelärare, specialpedagog, arbetslagsledare eller annan nyckelroll i verksamheten, som har eller kommer att få ett uppdrag kopplat till verksamhetens professionella utveckling. 

Syfte

Att utveckla kompetenser att leda och organisera förändrings- och utvecklingsprocesser på individ-, grupp- och organisationsnivå för att öka utbildningens kvalitet i förskola och skola. 

Innehåll

Kursen bidrar till att öka förståelsen för förutsättningar och genomförande av förändrings- och utvecklingsarbete mot uppsatta mål. Under kursen varvas teori och praktik och tar upp områden som skolkultur, förbättringskapacitet, systematiskt kvalitetsarbete, processledarkompetenser, gruppers utvecklingsfaser och samtalsverktyg för att kunna leda utvecklingsprocesser mot uppsatta mål. Innehåll och arbetssätt bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  

Omfattning

Kursen omfattar sex halvdagar under läsåret och startar vecka 39.

Kurstillfällen

2024:

26 september kl 13.00-16.30

22 oktober kl 13.00-16.30

21 november kl 13.00-16.30

2025:

21 januari kl 13.00-16.30

27 februari kl 13.00-16.30

3 april kl 13.00-16.30

Anmälan

Anmälan för medarbetare i Göteborgs Stad

Anmälan för medarbetare hos övriga huvudmän (Är det första gången du använder Utbildningsportalen i Göteborgs Stad? Klicka på anmälan för att skapa ett konto).

Kontakta oss

För mera information kontakta utvecklingsledare Nina Ivarsson: nina.ivarsson@educ.goteborg.se eller utvecklingsledare Katarina Lange: katarina.lange@educ.goteborg.se 

Att leda förändrings- och utvecklingsprocesser som mellanledare

När: 26/09 kl. 13:00 - 16:30
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Sal/Rum: Valen
Sista anmälningsdag: 20 september

Arrangör:

Center för skolutveckling

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.