Vilka vinster får Kålltorpsskolan genom att ta emot lärarstudenter?

– Att någon utifrån är med i verksamheten är väldigt positivt. Studenterna kan ju ställa utmanande frågor. Mina lärare får då möjlighet att sätta ord på sin undervisning och det är utvecklande.

– Ibland ställer studenterna också frågor till eleverna, till exempel om hur de ser på lärandesituationen på skolan. Eleverna tycker att det är positivt att få den extra uppmärksamheten, och de är bra för verksamheten att ta del av deras perspektiv.

– En annan vinst är att vi håller oss aujour med forskningen.

Hur skulle du vilja motivera och ge förutsättningar för dina lärare att gå handledarutbildningen på 7,5 hp?

– Intresserade lärare får möjlighet att lägga in utbildningen i sin individuella kompetensutvecklingsplan vid terminens början. Skolan ser till att vikarier sätts in när läraren är på utbildningen och vi står också för litteraturen.

– Hittills har två av mina lokala lärarutbildare gått handledarutbildning. Det är verkligen kompetensutveckling på hög nivå. Det stärker dem i yrkesrollen,  i deras förmåga att resonera kring undervisningen. Och utbildningen blir en brygga mellan teori och praktik.

– Jag ser att de här lärarna gjort en personlig resa, att det stimulerar dem i yrket.

Vad är viktigast – mer generellt – för att din skola ska lyckas rekrytera de lärare ni behöver?

– Goda resultat och ett gott rykte är jätteviktigt, tänker jag. Att skolan uppfattas som trygg och välfungerande. Jag tror att de som söker jobb hos oss har läst på ordentligt om skolan innan.

– Jag tror också att vi har lättare att rekrytera på grund av att vi har VFU. Vi har tagit emot studenter i alla år. Det finns en tradition att göra det. Just nu har vi till exempel en idrottslärare hos oss som gjorde sin VFU här. Och vi har många VFU-studenter som kommer tillbaka på nästa VFU-placering.

– För att klara det stora behovet av lärare behöver man tänka utanför boxen, både i kommunen och på nationell nivå. Att snabbutbilda människor som har en akademisk bakgrund är en nödvändighet. Göteborgs stad är väldigt aktiva när det gäller att erbjuda olika vägar att bli behörig lärare. Vi samarbetar med universitet och högskolor kring kortutbildningar för akademiker, som Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och alternativ KPU med förhöjd studietakt inom matematik, naturvetenskap och teknik.

– Det finns kommuner, till exempel i Dalarna, som erbjuder betald praktik till studenter med akademisk examen som går en kortare lärarutbildning. Studenterna jobbar då på skolan med lön parallellt som de utbildar sig. Självklart är lön och status i yrket också viktigt. Vi måste tänka nytt på många områden om vi ska göra läraryrket riktigt attraktivt.

Vem är du Nyfiken på? 

Britt-Marie Claesson, rektor på Glöstorpsskolan. Mina frågor är:

  • Hur leder du arbetet för Hållbar utveckling på Glöstorpsskolan?
  • Vad är ditt huvudsakliga mål med att utveckla arbetet för Hållbar utveckling?
  • Hur involveras Hållbar utveckling i samtliga ämnen?
  • Vad tänker du om Skolverkets utmärkelse Skola för Hållbar utveckling?