Hur arbetar ni med hållbar utveckling och de tre dimensionerna i hållbar utveckling: ekologiska, sociala och ekonomiska?

– Vi är med i “Grön flagg” vilket ger en systematik i arbetet med hållbar utveckling. Vi väljer varje år tre mål inom olika områden såsom till exempel stad och samhälle, djur och natur, konsumtion och resurser. I våra senaste mål arbetade vi på olika sätt med kretslopp: sopors kretslopp, ett frös kretslopp och vattens kretslopp. Våra nya mål kommer ta upp vad vi behöver för att må bra, till exempel vila och rörelse, mat, familj, samt vänner. Även tidigare års mål hålls aktiva och på så sätt utvecklas vårt arbete.

På vilket sätt är barnen delaktiga i arbetet med hållbar utveckling?

– Vi har “Grön flagg”-råd, vilket är samlingar där barnen dels får vara med och bestämma nya mål och dels diskutera hur vi arbetar med våra mål. Där brukar även vår papegoja Grön flax vara med.

Hur avspeglas projektet i era lärmiljöer?

– Mycket av utemiljön tar vi in i förskolans lokaler och vi har rum som är inspirerade av skog och djurliv. Tidigare mål där vi arbetat med djurlivet i vår närmiljö syns också ute, där vi har fjärilsträdgård, igelkottsbo, insektsböcker och förstoringsglas. Vi planterar varje år både ute och inne och sköter om odlingarna tillsammans, och vi har återvinningsskåp där barnen kan hjälpa till att sortera skräp.

Hur gör ni stora frågor som klimatpåverkan och plastkonsumtion till era?

– Vi försöker prata om det utifrån barnens och förskolans perspektiv, vad kan vi göra här hos oss. Vi jobbar för en giftfri förskola, tänker efter när vi handlar nytt och kollar alla plastsaker vi har sedan innan. Vi sparar på och återvinner material och skapar gärna i äggkartong, mjölkkartong och pappersrullar.