EDUTs personliga vittnesmål framförs av första, andra och tredje generationens överlevande. Minnet av förintelsen är en viktig lärdomskälla från historien i skolans arbete för demokrati och insikten om alla människors lika värde.

Minnet av förintelsen är en viktig varningssignal i skolans arbete mot intolerans, rasism och antisemitism.

Det personliga vittnesmålet öppnar elevernas sinnen för temat Förintelsen och visar på individens skyldighet att tänka kritiskt och agera ansvarsfullt.

Boka besök till personligt vittnesmål från förintelsen

De senaste läsåren har berättargruppen EDUT nått drygt 5000 elever per år i Göteborgs och Västra Götalandsregionens skolor och fått uppleva stor uppskattning i lärarnas utvärderingar. Våra vittnesmål utgör komplement till skolans historieundervisning om förintelsen. Som bekant ingår förintelsen som moment i kursplanen för årskurs 9 och i alla kurser i ämnet historia i gymnasieskolan ingår att utveckla förmågan att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och ge perspektiv på framtiden. Förintelsen utgör en viktig lärdomskälla från historien i arbetet för demokrati och alla människors lika värde och mot intolerans.

Berättargruppen EDUT erbjuder nu din skola, kostnadsfritt, att boka in en föreläsare som berättar sin personliga historia från förintelsen antingen i samband med minnesdagen den 27 januari eller vid en annan tidpunkt under läsåret som passar Din skola.

Boka ➜