Lärarna Linda Krogerus, Hanna Högqvist och Ahmed Eldaba står runt ett bord och samtalar.