Två gymnasieelever sitter i klassrummet och tittar på en datorskärm.