Ett foto av en lärare och elev som tillsammans tittar i en bok.